تماس با ما

ارتباط با ما بصورت شبانه روزی

شماره تماس : 09357979553 ایمیل: info@emdadkhodrotehran.ir
انتقادات :
تلفن شکایات و دریافت نظرات: 09357979553

تلفن ویژه تماس با امداد خودرو :
امداد خودرو تهران جلب رضایت و اعتماد مشتریان را هدف اصلی و نیز رسیدگی به شکایت شهروندان تهرانی و حومه را در خصوص نارضایتی امداد رسانی نسبت به جرثقیل خودروبر تهران را به عهده خود می داند