امداد خودرو-امدادخودرو تهران 09357979553

امداد خودرو
جلب رضایت و اعتماد مشتریان هدف امداد خودرو تهران و نیز رسیدگی به شکایت شهروندان تهرانی و حومه را در خصوص نارضایتی امداد رسانی نسبت به امداد خودرو تهران را به عهده خود و تمامی همکاران امدادی می دانیم. کیفیت در کار امداد رسانی در راستای هدفمند کردن امور امدادی نیز از مهمترین هدف امداد خودرو تهران می باشد. امداد خودرو تهران به صورت شبانه روزی در خدمت هموطنان گرامی در بیرون شهر و درون شهر می باشد.

 

تلفن ویژه امداد خودروتهران

شماره تماس مستقیم امداد خودرو تهران : 09357979553

شهروندان گرامی برای شما سفری ایمن و بدون حادثه را آرزومندیم.