حمل خودرو-امداد خودرو تهران

امداد خودرو تهران  در صورتی که خودرو اسیب دیده غیر قابل تعمیر درمحل باشد خودرو را حمل و به نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز برای چکاپ وسرویس دهی با خودرو های حمل کننده ی خودرو می برد