چرخگیر امداد خودرو تهران

امداد خودرو تهران برای حمل و انتقال خودروهای از نیسان چرخگیردار برای جابه جایی خودروهای غیر قابل تعمیر در محل استفاده میکنند