یدک کش نیسان امداد خودرو تهران

انواع یدک کش نیسان شامل یدک کش چرخگیر و نیز یدک کش زنجیری دکل دار می باشد